Activiteiten

Onze activiteiten in vertrouwen zijn:


 - Uw boekhouding


     o boeken van facturen, documenten en financiële rekeningen
     o opmaken van de balans en de resultatenrekening
     o opmaken en neerleggen van de jaarrekening
     o verzorgen van de analyse van uw bedrijf / activiteit
     o controle van uw documenten
     o alle verplichte statistieken (intrastat, structuurenquête,...) opmaken en versturen naar de verschillende federale overheidsdiensten.

 


 - uw fiscale administratie


     o BTW aangiften - maandelijks / kwartaal
     o BTW listing / jaarlijkse klantenlijst
     o Intracommunautaire opgaven - maandelijks / kwartaal
     o Opmaak aangiften roerende voorheffing
     o Opmaak aangiften provinciebelastingen
     o Opmaak aangiften bedrijfsvoorheffing bedrijfsleiders
     o Opmaak fiscale aangiften (vennootschap - en personenbelastingen, RPB, BNI, successierechten)
     o Opmaak en bepalen van voorafbetalingen belastingen
     o Fiscale controles, controles nieuwbouw BTW
     o Fiscale aangifte en aangiften i.v.m. onroerend patrimonium
     o Fiscale bijlagen voor alle aangiften
     o Aanvragen teruggave buitenlandse BTW
     o Fiscale balans en resultatenrekening

          • Zowel voor natuurlijke personen, bedrijfsleiders, vrije beroepen, vzw's, kmo's en grote ondernemingen

     o ...


- Samen met de sociale secretariaten en andere sociale verzekeringen staan we u bij in uw sociale verplichtingen

 

     o Maandelijkse loonopgaven
     o Bijstand bij aanwervingen, inschrijvingen en attesten
     o Controle van opgaven en fiscale attesten
     o Aanvraag, controle en bijstand bij sociale verzekeringen zelfstandigen

 


- naast de door U meest gekende kerntaken kunnen wij U ook juridische bijstand verlenen


     o bij oprichting, herstructurering, verkoop, overlating, fusie van uw bedrijf / activiteit
           • financieel plan
           • voorbeeld statuten
           • voorbereiding en bijstand voor vergunningen, publicaties, registraties en andere formaliteiten
           • bepaling van beschikbare en nodige middelen
           • opmaak tussentijdse staten en vermogen voor cliënten, commissarissen, bedrijfsrevisoren, accountants en financiële instellingen
           • elke wijziging binnen uw bedrijvigheid
           • bijstand bij notaris,
           • publicaties Belgische Staatsblad
           • ....


     o Onderzoek naar uw klanten en leveranciers


 

- Bijstand bij alle financiële verplichtingen en aanvragen, als onafhankelijke partner

 


- Bijstand bij al uw papierwerk/administratieve taken
Fiduciaire Dieber & Partners 2019 | Site by Visibility in motion